toneless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toneless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toneless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toneless.

Từ điển Anh Việt

 • toneless

  /'tounlis/

  * tính từ

  không có giọng

  không có màu sắc

  không có thần sắc, buồn tẻ, không sinh khí; yếu

  a toneless voice: giọng yếu đuối, giọng buồn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • toneless

  lacking in tone or expression

  his toneless mechanical voice

  Antonyms: toned