tone-arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tone-arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tone-arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tone-arm.

Từ điển Anh Việt

  • tone-arm

    * danh từ

    cái píc-cớp; cái đầu đọc (máy quay đĩa)