tone up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tone up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tone up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tone up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tone up

    Similar:

    tone: give a healthy elasticity to

    Let's tone our muscles

    Synonyms: strengthen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).