tonus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonus.

Từ điển Anh Việt

 • tonus

  * danh từ

  sức khoẻ; trương lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tonus

  Similar:

  tonicity: the elastic tension of living muscles, arteries, etc. that facilitate response to stimuli

  the doctor tested my tonicity

  Synonyms: tone

  Antonyms: atonicity