tong line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tong line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tong line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tong line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tong line

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dây giữ kìm