tonsor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonsor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonsor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonsor.

Từ điển Anh Việt

  • tonsor

    * danh từ

    (từ cổ) thợ cắt tóc