tonne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonne.

Từ điển Anh Việt

 • tonne

  * danh từ

  tn tấn (1000 kg)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tonne

  Similar:

  metric ton: a unit of weight equivalent to 1000 kilograms

  Synonyms: MT, t