tony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tony.

Từ điển Anh Việt

  • tony

    /'touni/

    * tính từ

    (từ lóng) đẹp, sang, nhã; đúng mốt, bảnh