tonitrual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonitrual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonitrual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonitrual.

Từ điển Anh Việt

  • tonitrual

    * tính từ

    (hiếm) kêu như sấm; kêu oang oang; vang dội