tonsil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonsil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonsil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonsil.

Từ điển Anh Việt

  • tonsil

    /'tɔnsl/

    * danh từ

    (giải phẫu) hạch hạnh nhân, amiđan

Từ điển Anh Anh - Wordnet