toning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toning

    * kỹ thuật

    sự tô màu