tonnish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tonnish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tonnish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tonnish.

Từ điển Anh Việt

  • tonnish

    xem tonish