ton-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ton-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ton-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ton-up.

Từ điển Anh Việt

  • ton-up

    * tính từ

    lái xe ở tốc độ 100 dặm/giờ, lái xe ở tốc độ hơn 100 dặm/giờ