strip region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip region.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip region

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    miền dải