strip joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip joint.

Từ điển Anh Việt

  • strip joint

    câu lạc bộ trong đó có trình diễn múa thoát y