strip buffer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip buffer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip buffer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip buffer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip buffer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ đệm dải