strip light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip light.

Từ điển Anh Việt

  • strip light

    * danh từ

    đèn ống hùynh quang dài (thay vì bóng đèn tròn)

    phương pháp thắp sáng bằng đèn ống hùynh quang dài