strips nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strips nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strips giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strips.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strips

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ván mỏng