strip fuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip fuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip fuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip fuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strip fuse

  * kỹ thuật

  lá mỏng

  điện:

  cầu chì dạng tấm

  cầu chì loại miếng mỏng

  cầu trì mỏng

  toán & tin:

  cầu chì mỏng

  thanh cầu chì

  xây dựng:

  thanh cầu trì