strip pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip pit

    * kỹ thuật

    mỏ khai thác lộ thiên