strip line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strip line

  * kỹ thuật

  băng dẫn

  đường dẫn kiểu băng

  điện lạnh:

  đường dây tải băng