stripling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stripling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stripling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stripling.

Từ điển Anh Việt

  • stripling

    /'stripliɳ/

    * danh từ

    thanh niên mới lớn lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet