teen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teen.

Từ điển Anh Việt

  • teen

Từ điển Anh Anh - Wordnet