strip club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip club.

Từ điển Anh Việt

  • strip club

    * danh từ

    câu lạc bộ trong đó có trình diễn múa thoát y