strip-leaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip-leaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip-leaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip-leaf.

Từ điển Anh Việt

  • strip-leaf

    /'stripli:f/

    * danh từ

    lá thuốc lá đã tước cọng