strip coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip coil

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cuộn dây băng