stripper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stripper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stripper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stripper.

Từ điển Anh Việt

 • stripper

  /'stripə/

  * danh từ

  người tước cọng thuốc lá; máy tước cọng thuốc lá

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) strip-teaser

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stripper

  * kinh tế

  máy bào

  máy ép ruột

  máy làm sạch vỏ

  máy tách gân chính (của máy thuốc lá)

  máy tước vỏ

  ngăn rửa bằng hơi nước (của tháp tinh cất)

  người bán tống

  người tháo dỡ

  * kỹ thuật

  cột cất

  kìm nhổ đinh

  máy bao than

  máy bơm phun

  máy ép gạch

  toán & tin:

  bộ tách giấy (khởi cơ cấu in)

  cơ khí & công trình:

  cần trục dỡ (thỏi)

  dung dịch tẩy sơn

  thiết bị tháo dỡ

  điện:

  dao gọt dây

  kìm bóc dây điện

  kìm tuốt

  hóa học & vật liệu:

  dung môi loại bỏ khí

  giếng biên (sản lượng thấp)

  máy dỡ thỏi

  thiết bị tháo khuôn

  vật liệu bịt kín (ống sản xuất dưới áp lực)

Từ điển Anh Anh - Wordnet