state visit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state visit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state visit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state visit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state visit

    * kinh tế

    cuộc viếng thăm chính thức cấp chính phủ