statecraft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statecraft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statecraft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statecraft.

Từ điển Anh Việt

  • statecraft

    /'steitkrɑ:ft/

    * danh từ

    nghệ thuật quản lý nhà nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet