state-aided nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state-aided nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state-aided giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state-aided.

Từ điển Anh Việt

 • state-aided

  * tính từ

  được nhà nước tài trợ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • state-aided

  * kinh tế

  được nhà nước trợ cấp

  được trợ cấp của chính phủ