stateless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stateless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stateless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stateless.

Từ điển Anh Việt

 • stateless

  * tính từ

  không được nước nào nhận là công dân; không có tư cách công dân (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stateless

  Similar:

  homeless: without nationality or citizenship

  stateless persons