state grant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state grant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state grant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state grant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • state grant

    * kinh tế

    tiền trợ cấp của nhà nước