statewide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statewide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statewide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statewide.

Từ điển Anh Việt

 • statewide

  /'steitwaid/

  * tính từ

  khắp nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • statewide

  occurring or extending throughout a state

  the statewide recycling program