stateroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stateroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stateroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stateroom.

Từ điển Anh Việt

 • stateroom

  * danh từ

  phòng khánh tiết (dùng trong các buổi nghi lễ)

  cabin, phòng ngủ riêng trên tàu thủy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stateroom

  * kinh tế

  phòng ngủ riêng

  * kỹ thuật

  khoang

  phòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stateroom

  a guest cabin