state prison nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

state prison nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm state prison giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của state prison.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • state prison

    a prison maintained by a state of the U.S.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).