sir henry percy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir henry percy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir henry percy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir henry percy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir henry percy

    Similar:

    percy: English soldier killed in a rebellion against Henry IV (1364-1403)

    Synonyms: Hotspur, Harry Hotspur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).