sirloin tip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sirloin tip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sirloin tip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sirloin tip.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sirloin tip

    a cut of beef from the upper end of the sirloin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).