sirloin steak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sirloin steak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sirloin steak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sirloin steak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sirloin steak

    a cut of beef from the sirloin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).