sirloin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sirloin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sirloin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sirloin.

Từ điển Anh Việt

  • sirloin

    /'sə:lɔin/

    * danh từ

    thịt thăn bò ((từ cổ,nghĩa cổ) (cũng) surloin)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sirloin

    the portion of the loin (especially of beef) just in front of the rump