sirkar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sirkar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sirkar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sirkar.

Từ điển Anh Việt

 • sirkar

  /'sə:kɑ:/ (sirkar) /'sə:kɑ:/

  * danh từ (Anh, An)

  chính phủ

  người đứng đầu chính phủ

  người quản gia, người quản lý

  nhân viên kế toán