sir galahad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir galahad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir galahad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir galahad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir galahad

    Similar:

    galahad: (Arthurian legend) the most virtuous knight of the Round Table; was able to see the Holy Grail

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).