sirree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sirree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sirree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sirree.

Từ điển Anh Việt

  • sirree

    /'sirə/ (sirree) /sə'ri:/ (siree) /sə'ri:/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ), nhuốm &