sir barton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir barton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir barton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir barton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir barton

    thoroughbred that won the triple crown in 1919

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).