siracusa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

siracusa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm siracusa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của siracusa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • siracusa

    Similar:

    syracuse: a city in southeastern Sicily that was founded by Corinthians in the 8th century BC

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).