sir alan hodgkin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir alan hodgkin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir alan hodgkin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir alan hodgkin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir alan hodgkin

    Similar:

    hodgkin: English physiologist who, with Andrew Huxley, discovered the role of potassium and sodium atoms in the transmission of the nerve impulse (1914-1998)

    Synonyms: Alan Hodgkin, Alan Lloyd Hodgkin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).