sirocco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sirocco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sirocco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sirocco.

Từ điển Anh Việt

 • sirocco

  /si'rɔkou/ (scirroco) /si'rɔkouz/

  * danh từ, số nhiều siroccos

  gió xirôcô (thổi từ sa mạc Xa-ha-ra)

  gió ấm mang mưa (về mùa đông)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sirocco

  Similar:

  dust storm: a windstorm that lifts up clouds of dust or sand

  it was the kind of duster not experienced in years

  Synonyms: duster, sandstorm