sir gawain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sir gawain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sir gawain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sir gawain.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sir gawain

    Similar:

    gawain: (Arthurian legend) a nephew of Arthur and one of the knights of the Round Table

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).