sirius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sirius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sirius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sirius.

Từ điển Anh Việt

  • sirius

    /'siriəs/

    * danh từ

    (thiên văn học) sao Thiên lang

Từ điển Anh Anh - Wordnet