siree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

siree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm siree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của siree.

Từ điển Anh Việt

  • siree

    /'sirə/ (sirree) /sə'ri:/ (siree) /sə'ri:/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ), nhuốm &