siriasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

siriasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm siriasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của siriasis.

Từ điển Anh Việt

  • siriasis

    /si'raiəsis/

    * danh từ

    sự say nắng

    sự tắm nắng (để chữa bệnh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet